HART 

 

De biozentrische geloofsovertuiging komt voort van de term BIOCENTRISME en het woord ZEN waarbij we leven uit respect voor mens natuur en dier met een duidelijke start en erkenning dat de eigenwaarde en zelfrespect de wortel is van een vreedzame samenleving en gemeenschap. 

Vanuit het zelfrespect handelen we in lijn met onze innerlijke waarheid, we ondersteunen groei van medemens en omgeving in positieve zin en dat vanuit een gemeenschappelijke visie. We blijven dus trouw aan onszelf bij elke beslissing ongeacht de gevolgen. 

MIND

 

Als je leeft volgens je geweten en dat wat je innerlijke waarheid je vertelt; dan kom je bij een BIOCENTRISCHE levenstijl en is er harmonie en respect. 

Het verschil tussen BIOCENTRISME en BIOZENTRISME is dat bij ZEN de biocentrische levenstijl niet van buitenaf wordt opgelegd echter vanuit ieder individu zelf komt. Denk dus niet na over biocentrisme, leef gewoon vanuit je innerlijke waarheid en je draagt bij aan een harmonische omgeving.