Universele geloofspunten

Trouw blijven aan jezelf bij elke beslissing ongeacht de sociale druk. Bij een innerlijke rust komt ook je omgeving tot rust en kan je je ware zijn zijn. 

Zelfrespect

Het innerlijk weten als bron van elk handelen. Het biozentrisme komt voort van de term biocentrism en staat voor het leven in respect voor mens natuur en dier waarbij alles start vanuit je eigen kern, jouw innerlijke waarheid. 

Trouw met jezelf

Veranker jezelf in jouw innerlijke waarheid door met jezelf te trouwen. Kies het leven in respect met mens, natuur en dier waarbij alles start vanuit jouw innerlijke waarheid.

Hart - Mind

Wat is biozentrisme uitgelegd in zowel hart als mind taal. 

BIOZENTRI

Bio: Alles wat leeft in respect met en voor elkaar.

...streven naar je beste ik...

Zen
: Vanuit de innerlijke waarheid, je eigen kern

... groeien we vanuit zelfrespect ...


Tri:  In volheid, eenheid met alles wat is.  

Biocentrische punten

Plaatsen waar de biocentrische visie gehanteerd wordt in dagelijke professionele activiteiten. Aansluiten aan lid van de kerkgenootschap geeft de vrijheid om binnen de wet uw activiteiten verder te zetten. U maakt deel uit van een geloofsovertuiging waarbij u vanuit zelfrespect handelt in harmonie met uw omgeving, klanten en in dienst van wat u belangrijk vind.

Onze kernwaarden

Vanuit dit streven en vanuit de kern, ons zelfrespect en zorgzame acties komt een groeiend respect voort voor mens natuur en dier in al zijn vormen… zuurstof, veiligheid, betrokkenheid, zorgzaamheid en verbondenheid. 

Onze motivatie

Wij geloven dat onderdrukking niet de oplossing is om tot harmonie en balans te komen. In liefde en respect staan wij op om ons zelfbeschikkingsrecht te beschermen in alle ingrijpende keuzes, steeds ten goede van persoonlijke groei en het collectief. We steunen elkaar ten allen tijde in elke persoonlijke en gezamelijke groei en weerhouden ons niet om tot de essentie van ons zijn te komen. Het gedachtengoed biozentrisme geeft ons de houvast en de ruimte om trouw te blijven aan onszelf. We zijn vrij om vanuit onze innerlijke kracht de dienbaar te zijn aan eenieder die ons talent kan omarmen. 

Je locatie toevoegen? Meer weten?

Netherlands

* Ik wil graag regelmatig marketing updates, nieuwtjes en speciale aanbiedingen van je ontvangen per e-mail. Ik kan mijn toestemming op elk gewenst moment intrekken door op de afmeldlink onderaan elke marketingmail te klikken of door je een verzoek per mail te sturen.

Onze privacyverklaring is van toepassing.